Nuoreva, Marjatta

Nuoreva-Westerberg, Helvi Riitta Marjatta (f. 27/2 1944 Heinola), grafiker. N. studerade 1962-64 vid Helsingfors universitets ritsal och 1963-68 vid Konstindustriella läroverket samt ställde ut första gången 1974 och har sedan dess tillhört de främsta inom finländsk konstgrafik. Hennes huvudsakliga tekniker har varit mezzotinta, torrnål, teckningar i tusch och bläck samt tempera- och akvarellmåleri. Huvudmotiv har varit naturen, kustlandskap med klippor och stenar samt figurer och gåtfulla interiörer, som i grafiken alltid skildrats i svartvitt. Landskapsmotiven härstammar förutom från den finländska och åländska skärgården bl.a. från Italien, Färöarna och Norge. Bland N:s offentliga arbeten märks torrnålsetsningen Berget i Riksdagshuset (1981). Hon har tillhört bl.a. Konstgrafikernas styrelse 1979-89, Konstnärsgillets delegation 1979-84, föreningen Luova grafiikka ry. 1985-93, ordförande 1991-93; ordförande för konstnärsgillet i Jyväskylä 1978 och länskonstnär i Mellersta Finlands län 1982 -86. Åren 1969-73 verkade hon som teckningslärare i Hfrs. Sedan 1964 har hon tillhört konstnärsgruppen Kaskipuros skola. (Bengt von Bonsdorff)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 29.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 29.09.2011 av Import