notarius publicus

notarius publicus, tjänsteman med uppgift att verkställa vissa offentliga förrättningar, t.ex. att fungera som köpvittne och protestmyndighet (växlar och checkar), att övervaka lotteridragningar m.m. Enligt lagen om n. är bl.a. chefen för en magistrat och chefen för ett häradsämbete n. Kompetensvillkor för n. är juris kandidatexamen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009