nordliga dimensionen

nordliga dimensionen. Den nordliga dimensionen (ND) är ett initiativ framlagt av Finland för att utveckla Europeiska unionens yttre relationer och det regionala samarbetet på EU:s nordliga närområden. N. inbegreps i slutet av 1990-t. i EU:s politik beträffande de yttre relationerna och den gränsöverskridande politiken. Målet är att genom politisk dialog och konkret samarbete stärka stabiliteten och välfärden inom EU och dess nordliga närområden.

Området för n. täcker ett vidsträckt geografiskt område från de arktiska områdena till Östersjön och nordvästra Ryssland. Området för n. inbegriper de nuvarande nordliga EU-länderna samt ND-partnerländerna (Ryssland, Norge och Island). Efter att Polen, Estland, Lettland och Litauen genom sitt EU-medlemskap blivit delaktiga av unionens interna program, har tyngdpunkten för n:s verksamhet klarare än tidigare förskjutits till nordvästra Ryssland.

N. fungerar som ett paraply som förenar olika samarbetsområden. Den har ingen egen organisation eller budget. För genomförandet och finansieringen av de konkreta projekten svarar olika instanser, såsom Europeiska kommissionen och EU:s olika finansiella instrument, EU:s medlemsländer, ND-partnerländerna, de regionala råden (Östersjörådet, Barents euroarktiska råd, Arktiska rådet, Nordiska ministerrådet), internationella finansiella institut (EBRD, EIB, NIB), de lokala myndigheterna, medborgarorganisationerna och företagen. Finland har arrangerat flera forum på nationell nivå för att främja dialogen om n.

Det första åtgärdsprogrammet för n. för åren 2000-03 antogs under Portugals EU-ordförandeperiod vid Europeiska rådets möte i juni 2000 i Feira. Det andra åtgärdsprogrammet för åren 2004-06 antogs vid Europeiska rådet i Bryssel i oktober 2003.

Den nordliga dimensionen har flera sektorvisa program, bl.a. den nordliga dimensionens miljöpartnerskap (NDEP), åtgärdsprogrammet för den nordliga e-dimensionen (NeDAP), partnerskapsprogrammet inom social- och hälsovårdssektorn, miljöpartnerskapet och energisamarbetet. En av miljöministeriet tillsatt arbetsgrupp har berett Finlands program för skydd av Östersjöområdet. (E. Antola m.fl., Perspektiv på den nordliga dimensionen, 1999; L. Heininen m.fl., Avaamaton mahdollisuus: pohjoisen ulottuvuuden näköaloja, 2000)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.10.2010 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.10.2010 av Import