Neovius, Dagmar

Neovius, Dagmar Louise Charlotte (f. 21/5 1867 Moskva, d. 27/7 1939 Hfrs), skolföreståndare, politiker, syster till Arvid N. Hon undervisade 1889-1908 vid Nya Svenska samskolan i Hfrs samt innehade och förestod 1894-1908 Nya svenska småskolan. 1917-1920, då stor livsmedelsbrist rådde, förestod N. Helsingfors stads brödkontor och kortcentral samt var därefter fram till 1931 anställd vid stadens statistiska kontor.

N. var under de s.k. ofärdsåren från 1902 ordförande i kvinnokagalen som stödde den passiva motståndspolitiken och bistod landsförvisade personer och deras familjer. Hon följde själv sin bror Arvid i landsflykt till Sverige och organiserade distributionen av Fria Ord på hemliga vägar till Finland. N. arbetade aktivt för kvinnornas jämställdhet som medlem i bl.a. Kvinnosaksförbundet Unionen och Martharörelsen, till vars grundare hon hörde. Från 1909 till 1917 var N. medlem av redaktionen för tidskriften Nutid och samtid, som ägnade de nordiska kvinnosaksorganisationerna stort intresse. Hon representerade Svenska folkpartiet i enkammarlantdagen 1907-10 och 1914. (A. Ramsay, Yksi kamari kaksi sukupuolta; Suomen eduskunnan ensimmäiset naiset, 1997)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, finländare, personer (individer), skolföreståndare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 13.03.2012
Uppdaterat 22.06.2023