Nelimarkka Riitta

Nelimarkka - Seeck, Riitta Leena (f. 6/7 1948 Hfrs), bildkonstnär, konstdr 2001, sondotter till Eero N. N. studerade 1970-71 vid Konstfack i Stockholm och utexaminerades 1972 som teckningslärare från Konstindustriella läroverket samt ställde ut första gången 1974. Som bildkonstnär har N. framträtt främst som akvarellist, tecknare-illustratör och grafiker samt som textilkonstnär i ryateknik. Hennes bilder och ofta stora och granna bildvävnader, textilreliefer, eller ryor, har utmärkts av livlig fantasi, humor och upprymdhet. N. har gjort en rad animationsfilmer, bl.a. Sammon tarina I-III (1972-74), Piispa Henrik ja Lalli (1974) och Seitsemän veljestä I-III (1979) och gett ut ett tiotal böcker med sina egna illustrationer. Bildverket Babylonia belönades 1992 med ett hederspris vid barnboksmässan i Bologna. Hon har erhållit flera andra pris och utmärkelser bl.a. som filmproducent.

N. väckte uppmärksamhet 2000, då hennes doktorsavhandling Self Portrait - en studie i hennes egen konst - underkändes vid Konstindustriella högskolan. Efter att N. överklagat beslutet och vädjat bl.a. till sitt rättsskydd, godkändes avhandlingen 2001. (R. Nelimarkka, Self Portrait. Elisen väitöskirja. Variaation variaatio, 2001, The Marginal, 2005) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
grafiker (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import