Nationernas förbund

Nationernas förbund (NF), internationell fredsorganisation med säte i Genève, avsedd att förhindra krig, främja fredligt samarbete och nedrustning samt stärka folkrätten, upprättad 1919, upplöst 1946. N:s viktigaste organ var förbundsförsamlingen, med representanter för samtliga medlemsstater, och rådet, i vilket fem eller tidvis sex stormakter var permanenta medlemmar, medan fyra icke-permanenta medlemmar valdes för tre år av församlingen. Finland var representerat i rådet 1927-30 och 1939-46.

Finland anslöt sig till N. i slutet av 1920. Detta år behandlade organisationen Ålandsfrågan, en av de få tvister den förmådde lösa. 1922 dryftades frågan om Östkarelen inom N. Nedgången för fredsorganisationen inleddes i början av 1930-t.; en avgörande motgång blev de misslyckade sanktionerna mot Italien 1935 (Finland deltog inte). Förbundets sammanbrott blev definitivt, sedan Sovjetunionen uteslutits 14/12 1939 för angreppet på Finland.
NationernasFoerbund

Nationernas förbund. Ordföranden i förbundsrådet, Hjalmar Procopé, håller öppningstalet vid öppnandet av förbundsförsamlingens nionde session i september 1928. Foto: Lehtikuva Oy.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
Ålandsfrågan, fredsorganisationer, mellankrigstiden, internationella organisationer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.08.2011
Uppdaterat 22.06.2023