Näse

Näse, Näse gård, Näsegård, namn på flera egendomar av betydande storlek i s. Finland.

1. Näse gård i Bjärnå (fi. Latokartano) var på 1500-t. kungsladugård och förblev i kronans ägo till 1624. Gården ägdes därefter av olika släkter, 1866-1956 av ätten Björkenheim och sedan dess av familjen Silén. Egendomen åtnjöt säterifrihet från 1642 till 1686, då den ombildades till rusthåll. Före första världskriget omfattade godset med utgårdar, delvis belägna i Tenala och Finby, 4 400 ha. Utgårdarna avskildes 1946, varefter 973 ha återstod, sedan en del åker och skog utbrutits även i samband med jordreformerna efter andra världskriget. En del av de tidigare avskilda markerna har på nytt förenats med gården, vars totalareal idag (2005) uppgår till 1 290 ha. Herrgården är uppförd i gustaviansk stil 1793-94 och har två flygelbyggnader från samma tid. På gården fanns 1834-95 ett järnbruk, privilegierat 1732 på annan plats. (C.G. Björkenheim, N. i Bjärnå, 1912; Herrgårdar i Finland II, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland II, 1942)

2. Näsegård i Pernå på v. stranden av Pernåviken är ett gammalt frälsegods, sedan 1952 ägt av grevliga ätten Creutz. Huvudbyggnaden är uppförd 1782 och tillbyggd i början av följande århundrade. Totalarealen är drygt 500 ha. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939)

3. Näse gård i Borgå (fi. Näsi), som omtalas redan i slutet av medeltiden, har varit i ett flertal adliga släkters besittning. Egendomen köptes 1883 av staden och är numera styckad i huvudsak till bostadstomter. På gårdens forna marker utbyggdes 1966-75 stadsdelen Näseporten företrädesvis med höghus för ca 1 700 inv. På v. åstranden planeras idag bebyggelse bestående av enfamiljshus, radhus och små höghus. Gårdens huvudbyggnad, uppförd i gustaviansk stil i slutet av 1700-t., står kvar på en höjd v. om ån. På Näsebacken ligger Näse sten, ett stort flyttblock, som i århundraden har varit medelpunkten för olika friluftstillställningar. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; M. Hirn, Näse-Jutte, 1982)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009