Näringslivets delegation

Näringslivets delegation EVA (Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA), Hfrs, grundades 1974 med ändamål att bl.a. tillvarata näringslivets intressen i samhällsdebatten, där agendan vid denna tid i hög grad sattes av den politiska vänstern. Nykomlingen i organisationslivet var märklig såtillvida att den inte var en intresse- eller påtryckningsorganisation, inte heller en ideell organisation eller ens en registrerad förening.

N:s syfte var att försvara marknadsekonomin och påvisa att denna var intimt förknippad med demokratin i västerländsk tappning. Ett av (de outtalade) huvudmålen med den nya organisationen var att motverka eventuella av Sovjetunionen inspirerade och understödda strävanden att rubba Finlands lagliga samhällsordning (farans år). N. kanaliserade bl.a. medel som på 1970- o. 80-t. användes till att motverka vänstertendenser inom undervisningsväsendet. Den främste initiativtagaren var den samlingspartistiske politikern och bankmannen Päiviö Hetemäki. Till förste vd utsågs landets mest ansedda diplomat, Max Jakobson, som bl.a. var en av huvudarkitekterna för den konsensus gällande den ekonomiska politiken som byggdes upp mot slutet av 1970-t.

Delegationen har i dag till ändamål att främja det finländska samhällets välmåga på längre sikt, vilket innefattar nationell konkurrenskraft, materiellt välstånd och högtstående kultur. Den bedriver utrednings- och forskningsarbete, anordnar diskussioner och seminarier m.m. Dess ståndpunktstaganden i frågor som rör näringslivet är i allmänhet av principiell natur. (J. Tarkka, Uhan alta unioniin: asennemurros ja sen unilukkari Eva, 2002)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.04.2012 av Import