muslimer

muslimer. Islams historia i Finland går tillbaka till den ryska tiden. Enskilda m. hade besökt Finland redan tidigare, men efter det att Finland införlivats med Ryssland 1809 fanns det i den till landet förlagda ryska armén en hel del m. Utanför militären syntes de dock knappast. De bodde oftast vid olika militärförläggningar (jfr immigration).

Mot slutet av 1800-t. började emellertid s.k. tatarer besöka Finland som kringvandrande handelsmän. Tatarerna kom sedan att utgöra Finland första muslimska samfund. Tatarerna kom från Rysslands mellersta delar och de talade ett språk besläktat med turkiska. De grundade landets första islamska församling och böneplats. Tatarerna, som är sunnimuslimer, har förblivit en ganska enhetlig språkligt och kulturellt sammansvetsad grupp. Deras antal har inte överstigit 1 000 personer. Sedan Finland blivit självständigt och religionsfrihetslagen av 1922 trätt i kraft bildade de ett samfund, Suomen islam-seurakunta.

Tatarerna var praktiskt taget de enda m. i Finland ända fram till början av 1960-t., då enstaka m. småningom började söka sig hit på grund av studier, arbete och giftermål. I början av 1980-t. hade deras antal stigit till flera hundra. De kom främst från Nordafrika och Mellanöstern. De nyanlända m. grundade 1987 Islamitiska samfundet i Finland (Suomen islamilainen yhdyskunta) i Hfrs. Under 1990-t. ökade m:s antal i Finland, främst genom tillströmningen av flyktingar. Också denna grupp av m. kommer huvudsakligen från Nordafrika och Mellanöstern samt från Somalia och Balkanområdet.

Säkra uppgifter om m:s antal i Finland saknas. De flesta av dem är invandrare och flyktingar. Dessutom finns en växande skara av barn till dessa grupper. En del konvertiter till islam finns också. Enligt uppgifter i olika sammanhang bor det i Finland omkring 20 000 m. (2003). Den religiösa aktiviteten hos dessa är i högsta grad varierande. I landet arbetar omkring 30 moskéförsamlingar, de flesta grundade på 1990-t. De flesta m. är sunniter, men det finns även en del flyktingar från Irak som är shiiter. Huvuddelen av m. lever i huvudstadsregionen och i Åbo, Tfrs och Uleåborg. Islam i Finland är ett urbant fenomen, något som också är fallet i det övriga Västeuropa. (Mishäärit: Suomen vanha islamilainen yhteisö, red. A. Leitzinger, 1996; T. Harviainen, Islamic congregation of Tatars in Finland acknowledged from 1925 on, 2001; A. Leitzinger, Suomen tataarit: vuosina 1868-1944 muodostuneen muslimiyhteisön menestystarina, 2006) (Tuomas Martikainen)


Musli2.jpg

muslimer har blivit ett inslag i gatubilden på allt flera orter, även om flertalet bor i de större städerna. Foto: Lehtikuva Oy, T. Wennström.

Muslimer

Islam har i Finland anor sedan 1800-talet. Foto: Lehtikuva, J. Avikainen.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import