Musikaliska sällskapet i Åbo

Musikaliska sällskapet i Åbo (Turun soitannollinen seura), vars ändamål är att främja musiklivet i Åbo och utgöra en föreningslänk mellan musikintresserade på orten, såväl yrkesmusiker som amatörer, är landets äldsta nu verkande förening, gr. 1790 av bl.a. Jacob Tengström, Isak Nordberg och F.M. Franzén. I början av 1800-t. låg verksamheten dock nere under vissa perioder. Sällskapets orkester, som från 1863 bestod av enbart yrkesmusiker (nedlagd 1924 p.g.a. ekonomiska svårigheter), blev sedan kommunen 1927 ställt sig bakom företaget Åbo stadsorkester. Det anordnar möten och musikaftnar för sina medlemmar samt offentliga konserter.

M. stod 1960-71 som arrangör för Musikfestspelen i Åbo, som 1970 och 1971 även omfattade Finlands första rockfestival Ruisrock; även festspelen övertogs därefter av staden. Sedan 1972 håller M. nationella tävlingar för cellister och har även anordnat kammarmusikdagar. Sällskapets notbibliotek, uppbyggt fr.o.m. 1790 och deponerat i Sibeliusmuseum, hör till landets värdefullaste i sitt slag. Se även musikhistoria. (W. Lagus, M. 1790-1890, 1890; O. Andersson, M. 1790-1808, 1940; M. 1790-1965 red. M. Ringbom, 1965; M. 200 år, red. I. Tolvas, 1990)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import