motion

motion, förslag som väckts i riksdagen av enskild riksdagsman, till skillnad från regeringens förslag, propositioner (lagstiftning). I riksdagens arbetsordning nämns tre slag av m.: 1) lagmotion, som innehåller förslag om stiftande eller ändring av lag, 2) åtgärdsmotion, som innehåller förslag om att lagberedning skall inledas eller någon annan åtgärd vidtas (kallades tidigare hemställningsmotion), och 3) budgetmotion (budget).

Motionsrätt infördes i ståndslantdagen 1896. Under ryska tiden gällde den dock inte presslagar och frågor som gällde utvidgandet av ständernas rättigheter. Av de flera tusen m. som numera lämnas in varje år upptas endast en bråkdel till behandling. Riksdagsmännens rätt att avge lagmotion var tidigare begränsad till den s.k. motionstiden. Sedan 1983 kan motionsrätten begagnas när som helst under sessionen. Denna regel gäller likväl inte budgetmotionerna, som kan endast inlämnas inom ramen för vissa frister efter det att statsbudgeten eller tilläggsbudgeten meddelats ha anlänt.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
riksdagsmotioner, riksdagen, motion, riksdagsarbete, lagmotioner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 21.06.2023