miljöutskottet

miljöutskottet, permanent riksdagsutskott, har till uppgift att behandla frågor gällande boende (inkl. hyreslagstiftning och bostadsstöd), byggnadsplanering och byggande, miljö- och naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning. M. består i likhet med de övriga permanenta fackutskotten av 17 medlemmar och 9 ersättare.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
naturvård
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 04.05.2009