Miettinen, Jorma K

Miettinen, Jorma K (alervo) (f. 11/8 1921 Helsingfors, d. 11/2 2017) kemist, fil.dr 1954. Miettinen var 1955-64 docent i biokemi och 1987-88 i radiokemi vid Helsingfors universitet, 1964-77 e.o. och 1977-1987 ordinarie professor i radiokemi. 1982-83 var Miettinen forskningschef vid Försvarsmaktens forskningsanstalt. Han arbetade 1948-57 som nobelpristagaren A.I. Virtanens assistent och var en av dem som introducerade radioisotoper vid studiet av organismers ämnesomsättning. Efter supermakternas stora kärnvapenprov i mitten av 1950-t. fick Miettinen i uppdrag av Atomenergikommissionen att undersöka det radioaktiva nedfallet i olika delar av landet, och Miettinen utvecklade själv ett mobilt laboratorium för ändamålet. Särskilt betydelsefulla är de fortfarande regelbundet återkommande undersökningarna av radioaktiva nuklider i naturen och hos befolkningen i Lappland, det omfattande materialet hade stor betydelse vid bedömningen av strålningen efter olyckan i Tjernobyl 1986.

Miettinen byggde upp Helsingfors universitets radiokemiska institution, som han har gett en mycket mångsidig forskningsinriktning, specialiserad bl.a. på undersökning och slutbehandling av kärnbränsle och radioaktivt avfall. Miettinen författade omkring 420 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter. Han var starkt engagerad i nedrustningsfrågor, bl.a. som medlem av den internationella Pugwashrörelsen sedan 1959 och som ordförande i dess finländska kommitté sedan 1971. Erhöll akademikers titel 1995.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Johan Lindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer), kemister, radioaktivt avfall
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.12.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.11.2017 av Import