Merijal Oy Ab

Merijal Oy Ab, f.d. sötsaksfabrik i Uleåborg, gr. 1915 av apotekaren Y.W. Jalander. Fabrikens mest kända produkt var tjärpastiller, som började tillverkas 1933; därtill framställdes bl.a. marmelader och likörer. M. såldes 1970 till Oy Strengberg Ab (sederm. Oy Rettig Ab), som i sin tur 1992 avyttrade fabriken till Huhtamäki Oy. Verksamheten nedlades 1996.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import