Meinander, Karl Konrad

Meinander, Karl Konrad (f. 9/4 1872 Hfrs, d. där 27/3 1933), konsthistoriker och museiman, fil.dr 1908, far till Carl Fredrik Meinander. Han blev 1900 amanuens och 1912 intendent vid statens historiska museum/Finlands nationalmuseum; grundade 1911 Helsingfors stadsmuseum. Meinander var expert på äldre finländsk kyrkokonst. I sin avhandling Medeltida altarskåp och träsniderier i Finlands kyrkor (1908) påvisade han hur Finland under medeltiden blev delaktig av den romanska och gotiska kyrkokonsten. Meinander utgav monografier över Hattula, Kalands, Nystads och Gamla Vasa kyrkor, i vilka han även behandlade nyare kyrkokonst och gravmonument. Han ägnade sig även åt porträttforskning och utgav från detta område det monumentala verket Porträtt i Finland före 1840-talet (1931). Meinander var under några decennier redaktör för tidskriften Finskt museum samt medarbetare i Herrgårdar i Finland.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konsthistoriker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import