Medicinalstyrelsen

Medicinalstyrelsen, f.d. centralt ämbetsverk, som utövade högsta inseendet över medicinalverket. Medicinalstyrelsen hade sitt ursprung i Collegium medicum, som bildades 1663 och 1811 och som 1830 utökades med en överstyrelse för medicinalväsendet. Sin slutgiltiga form fick verket 1878, då Collegium medicum och Direktionen för dårvården (gr. 1840), sammanslogs till ett gemensamt kollegialt ämbetsverk. Medicinalstyrelsen ersattes 1992 med Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes), som sedan 2009 ingår i Institutet för hälsa och välfärd.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import