Mazzarella, Merete

Mazzarella, Signe Merete (f. 4/2 1945 Hfrs), författare och litteraturforskare, fil.dr 1981. M., f. Schreck, var 1973-98 lektor i finlandssvensk litteratur vid Helsingfors universitet och utsågs 1998 till professor i nordisk litteratur. Hennes doktorsavhandling Myt och verklighet (1981) tar upp berättandets problem i Nobelpristagaren Eyvind Johnsons roman Strändernas svall. Sitt eget författarskap inledde M. med två självbiografiska böcker, Först sålde de pianot (1979) och Att spela sitt liv (1981), som på ett spirituellt sätt beskriver de skiftande miljöer hon upplevde som diplomatdotter. Också i fortsättningen har hon gärna ägnat sig åt självbiografiska teman, som i den ömsinta minnesboken om modern, Hem från festen (1992). I M:s litteraturhistoriska arbeten koncentreras intresset till analysen av finlandssvenska författarskap. Det trånga rummet (1989), med nedslag i sju romaner, visar på det problematiska i att gestalta brännande samhällsfrågor inom en så liten kulturkrets som den finlandssvenska. Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen (1985) ger en insiktsfull bild av finlandssvensk kvinnolitteratur, medan Att skriva sin värld (1993) borrar djupt i memoartraditionen.

I flera av sina böcker utbildar M. en helt personlig essäistisk stil, där läsning av klassisk litteratur speglas i ett nutida samhällsskeende. Hon har en förkärlek för det anekdotiska; varje ögonblick bär på sin egen berättelse. Tanten och krokodilen (1995) och Då svänger sig sommaren kring sin axel (2000) är höjdpunkter i hennes essäistik. Till fiktionen söker hon sig i romanerna Påsk (1983) och Den okända sällskapsresenären (1987) samt novellsamlingen November (2004). Som bitsk och underhållande kritiker och kolumnist, bl.a. i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet, har M. en stor läsekrets både i Finland och Sverige. Kärleken till litteraturen är hennes bärande tema, som i sig innefattar en social och ideologisk problematik. Inte minst hennes tankar kring kulturens helande roll inom hälso- och sjukvården har fått stor opinionsbildande betydelse. Som ledare för otaliga skrivarkurser runtom i Svenskfinland har hon bidragit till att förstärka intresset för skapande ordkonst. M. är mångfaldigt belönad för sina litterära insatser, bl.a. med statens konstpris (2002) och Svenska litteratursällskapets främsta utmärkelse, Tollanderska priset (2003). M. var åren 1968-77 gift med lektor Silvester Mazzarella, senare med den rikssvenske litteraturprofessorn Lars Gustafsson och sedan 2012 med professor Lars Hertzberg. (Gustaf Widén/red.)
MazzarellaMerete

Mazzarella, Merete. Hyllades på sin 60-årsdag 2005 med festskriften Det öppna rummet. Bokens tjugosju bidrag avspeglar spännvidden i hennes intressesfär. Foto: Söderström & C:o Förlags Ab, L. Weckström.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.04.2012 av Import