Mantere, OskariMantere (t. 1888 Majamäki) Oskari (f. 18/9 1874 Hausjärvi, d. 9/12 1942 Hfrs), skolman och politiker, fil.dr 1907. M. var 1900-15 samskoleföreståndare i Hfrs, 1912-16 bitr. inspektör för de finska folkskolorna i staden, blev 1918 skolråd i Skolstyrelsen och var dess chef från 1924. Han utgav flera läroböcker i historia och ett antal pedagogiska arbeten samt verkade för den enhetsskola som förverkligades först långt senare i grundskolans gestalt. M. var riksdagsman (framstegsp.) 1919-39, socialminister 1922-24 samt undervisningsminister 1924-25 och 1932-36. På den sistnämnda posten hade den även i språkfrågan liberale M. en svår sits p.g.a. de äktfinska strävandena att förfinska Helsingfors universitet, något som bidrog till att han 1933 fick överlåta partiledarposten till A.K. Cajander; han hade innehaft denna i två repriser. M. var 1928-29 statsminister i en minoritetsregering, som föll på en proposition om höjda tjänstemannalöner.

Finlands regeringar sedan 1917
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.10.2011 av Import