Manner, Kullervo

Manner, Kullervo Achilles (f. 12/10 1880 Kumo, d. 25/1 1939 republiken Komi), socialistledare och tidningsman. Manner var 1900-06 redaktör vid tidningen Uusimaa i Borgå och redigerade 1907-09 det radikala arbetarbladet Työläinen, som utkom i denna stad. Han anslöt sig under storstrejken 1905 till socialdemokraterna och inträdde 1910 i redaktionen för deras huvudorgan, Työmies. Manner invaldes sistnämnda år i lantdagen, där hans talarbegåvning kom till sin rätt och där han snart blev känd som den främste företrädaren för "broholmsradikalerna", en riktning som inte skydde utomparlamentariska medel.

Manner valdes 1917 till talman men led ett svårt politiskt nederlag då den ryska interimsregeringen besvarade maktlagens antagande med att upplösa parlamentet. Sedan den nya lantdagen med borgerlig majoritet sammanträtt, visade han sig allt tydligare tillhöra socialdemokraternas revolutionära flygel. När det röda folkkommissariatet grep makten i s. Finland i slutet av januari 1918 utsågs Manner till dess ordförande (regeringschef) och 10/4 till innehavare av den högsta såväl politiska som militära makten. Diktatorsfullmakterna var dock till föga nytta, och inför det hotande nederlaget flydde Manner tillsammans med folkkommissariatets övriga medlemmar till Rådsryssland, där han 1918 var med om att grunda Finlands kommunistiska parti.

Manner var ordförande i partiets centralkommitté fram till mitten av 1930-t., då den långa maktkampen mellan honom och Hanna Malm å ena sidan och O.W. Kuusinen å den andra slutade i fullständig seger för den sistnämnde. Manner uteslöts ur partiet 1935, häktades och fick en lägerdom på tio år samt avled i ett fångläger i nordöstra Ryssland. M:s brevväxling med Hanna Malm han äktade i Ryssland publicerades på 1990-talet. (Rakas kallis toveri: Kullervo Mannerin ja Hanna Malmin kirjeenvaihtoa 1932-1933, 1997; Kallis toveri Stalin!: Komintern ja Suomi, 2002)
MANNER.jpg

Manner, Kullervo. Drog det kortare strået i maktkampen med O.V. Kuusinen. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finska inbördeskriget, finländare, journalister, personer (individer), röda (finska inbördeskriget), socialister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023