maktlagen

maktlagen, antagen med stor majoritet i lantdagen 18/7 1917, innebar att det inhemska parlamentet övertog de maktbefogenheter kejsaren-storfursten dittills innehaft i Finland, såväl den verkställande som den lagstiftande makten. Sambandet med Ryssland blev svagt; endast i fråga om utrikespolitiken och de militära angelägenheterna skulle ryska myndigheter äga bestämmanderätt över Finland. Med maktlagen ville lantdagen skjuta den provisoriska regeringen i Petersburg åt sidan, men lagen ingick även som ett led i den socialistiska parlamentsmajoritetens maktsträvanden. Den blev aldrig stadfäst och förföll sedan Kerenskij upplöst lantdagen 2/8 1917.

Ekonomiska maktlagar med syfte att möjliggöra långt gående ingripanden av statsmakten i näringslivet har utfärdats 1941 (giltighetstiden förlängdes till utgången av 1955), 1968, 1974 och 1976.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
autonoma tiden, lagar, makt, lantdag
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023