Magnus IIIMagnus III Nicolai (Stiernkors) (f. Tövsala, d. 12/3 1500 Kustö), biskop, son till riksrådet Nils Olovsson till Särkilax och en brorsdotter till biskop Magnus II; magister i Paris 1457 och efter hemkomsten kanik i Åbo. Magnus var kung Kristian I:s kaplan, då han under en Romresa 1465-66 erhöll flera inbringande prebenden i Norge och Sverige. Han blev domprost i Åbo 1466 och valdes 1489 till biskop. Vid denna tid utkom 1488 i Lübeck den första enkom för Finland tryckta boken, Åbo biskopsstifts Missale Aboense ( förlagsväsen). Magnus sökte höja prästerskapets bildningsnivå, genomförde en reform av domkapitlet och vårdade sig om folkets undervisning i kristendomen bl.a. genom att inskärpa vikten av att Fader Vår och Ave Maria lästes på folkets språk. Under ryska kriget 1495-96 uppträdde han med kraft för att förmå Sten Sture d.ä. till effektiva försvarsåtgärder.

Åbo ärkestift
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
svenska tiden, biskopar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 20.06.2023