Mäntyluoto

Mäntyluoto, uthamn till Björneborg vid Kumo älvs mynning, dit en hamnbana (20 km) drogs från staden 1899. M., som har anor från medeltiden, bildar idag tillsammans med Tahkoluoto djuphamn samt olje- och kemikaliehamnen Björneborgs hamn (Porin satama), som är Finlands största och en av Skandinaviens största trävaruhamnar och en snabbt växande containerhamn. Kajlängden är totalt 2,7 km; maximidjupet i hamnen varierar från 10 m (M.) till 15,3 m (Tahkoluoto). Med sin 15,3 m djupa farled är den även Bottenvikens djupaste hamn. Hamnkomplexet ägs av Björneborgs stad och sysselsätter flera privata serviceföretag bl.a. inom stuveri-, bogserings-, förplägnings- och transportbranschen.
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
hamnar, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 22.06.2023