Mäkelin, Yrjö

Mäkelin, Yrjö Esaias Emanuel (f. 1/6 1875 Tfrs, d. 18/9 1923 Hfrs), politiker och tidningsman. M. försörjde sig först som skomakare; deltog 1899 i arbetarpartiets konstituerande möte och framträdde som en energisk förkämpe för allmän rösträtt och nationell självbestämmanderätt. Han var 1900-06 chefredaktör för Kansan Lehti i Tfrs och 1907-14 samt 1917-18 för Kansan Tahto i Uleåborg. Som ledamot av lantdagen 1908-10, 1914 och 1917 blev han känd som en av dess mest medryckande talare. Han förespråkade ett socialdemokratiskt samarbete med de borgerliga mot det ryska förtrycket och blev därför av de radikala "broholmarna" inom partiet (Edvard Valpas m.fl.) betraktad som revisionist. Efter kriget 1918 dömdes han icke desto mindre till döden för landsförräderi. Straffet förvandlades till livstids fängelse, och 1922 utfärdades en amnesti, som även gällde honom.

Efter frigivningen blev M. chefredaktör för den kommunistiska Uleåborgstidningen Pohjan Kansa, arresterades 1923 och dog för egen hand i häktet. Han hade stor betydelse som en kraftfull förkunnare av arbetarrörelsens målsättningar och ideal, särskilt genom förmedling av sina tidningar. Ett sällskap som bär hans namn bildades 2003 i Uleåborg; det har till uppgift att bl.a. omhulda nordfinländsk arbetarkultur och -historieskrivning. (M-L. Salkola, Julistaja ja poliitikko: Yrjö Mäkelinin elämä ja toiminta, 1967)
 


MakelinY.jpg

Mäkelin, Yrjö. Var tidningsman och politiker. Som lantdagsman blev han känd som en av de mest medryckande talare. Foto: Folkets arkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, finländare, journalister, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 21.06.2023