Mäkelä, Pirjo

Mäkelä, Pirjo Helena (f. 16/12 1930 Lahtis), läkare, med.o.kir.dr 1961, maka till Olli M. Hon var 1965-96 forskarprofessor vid Folkhälsoinstitutet och chef för dess avdelningar för bakteriologi och infektionssjukdomar. M. är internationellt känd för sin forskning som rör bakterievacciner och vaccinationer, bakteriernas genetik och bakteriepolysackaridernas genetik samt bakteriesjukdomars uppkomst och utveckling; har utvecklat ett vaccin som utplånade risken för hjärnhinneinflammation hos barn i västvärlden. M. har även producerat ett vaccin mot pneumokocker (som bl.a. förorsakar öroninfektioner hos barn) och deltagit i flera u-landsprojekt. Hon har vidare engagerat sig i föreningen Läkare för socialt ansvar samt i det internationella fredsarbetet och i kvinnliga forskares situation. För sina vetenskapliga insatser har M. belönats med det tyska Robert Koch-priset 1969, med Matti Äyräpää-priset 1980, Suomen kulttuurirahastos pris 1987 och A.I. Virtanen-priset 1991. Erhöll 2003 som första kvinna titeln akademiker. (Tom Pettersson/Ralph Gräsbeck)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
läkare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 10.12.2009 av Johan Lindberg
Uppdaterat 10.12.2009 av Import