Mäkelä, Anneli

Mäkelä, Anneli Tony (f. 5/8 1941 Hfrs), dramaturg, teaterchef. M. genomgick Svenska teaterskolan 1962-66, blev hum.kand. 1970 och studerade därefter för Antoine Vitez i Paris. Hon har arbetat både som skådespelare och sedermera som regissör på flera teatrar i hemlandet och utomlands. M. har gjort en förnämlig insats för barn- och ungdomskulturen, främst som chef för Skolteatern-Unga teatern 1986-98 och därefter som chef för barn- och ungdomsteatern vid Helsingfors stadsteater. Under sin tid på Unga teatern bjöd hon på en mångsidig repertoar med konstnärlig flykt, rik symbolvärld och poesi - hon nedvärderade aldrig barnens fattningsgåvor och insåg sagovärldens stora betydelse för utvecklingen av barnens fantasi och personlighet. Hon dramatiserade och regisserade en stor mängd sagor för både små och äldre barn, t.ex. succéerna Momo, Nalle Puh, Flodhästen och andra hästar, Pelle Svanslös, Lille prinsen, Det osynliga barnet, Barnkammarén. Men hon lät också många trotjänare inom Skolteatern komma till tals som skådespelare, författare och regissörer, och glömde inte heller bort det pedagogiska elementet.

Under M:s ledning lyckades Unga teatern skaffa sig en parallellscen, Dianascenen vid Skillnaden, som komplement till Lillklobb i Esbo. På Helsingfors stadsteater regisserade M. 2004 Jean Claude Grumbergs förtätade pjäs Ateljén, som belyser människoöden i en syateljé i Paris åren 1945-52. (Margita Andergård)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, skådespelare, regissörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import