Madetoja, Leevi

Madetoja, Leevi Antti (f. 17/2 1887 Uleåborg, d. 6/10 1947 Hfrs), tonsättare, fil.kand. 1910. Efter studier i Hfrs (bl.a. för Sibelius), Paris (1910-11), Wien och Berlin (1911-12) var Madetoja biträdande kapellmästare vid Helsingfors filharmoniska orkester 1912-14 och dirigent för Viborgs symfoniorkester 1914-16; lärare vid Helsingfors musikinstitut (från 1924 Helsingfors konservatorium) 1917-39 och från 1926 musiklärare vid Helsingfors universitet. Han intar en framskjuten plats bland finländska tonsättare.

Madetojas musik utmärks av elegans och av en personlig, i allmänhet elegisk känsla, som närmar den folkmusiken. Men den är inte enbart vemodig; särskilt hans storartade 2:a symfoni (1918) talar om en kraftfull och viljestark man, vars kamp slutar i högstämd resignation. Utom sina tre symfonier skrev Madetoja bl.a. operan Pohjalaisia (1924), som fått en ställning som finsk nationalopera, operan Juha (1935), balettpantomimen Okon Fuoko (1930), kammarmusik, kantater, kör- och solosånger m.m. Han var från 1913 gift med författaren L. Onerva. Erhöll professors titel 1937. (K. Tuukkanen, Leevi Madetoja, 1947; E. Salmenhaara, Leevi Madetoja, 1987)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kompositörer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import