Lyra, Markus

Lyra, Markus Ludvig (f. 3/8 1945 Hfrs), diplomat, pol.kand. 1970. Lyra hör till en yngre generation av diplomater som genom sin språkbegåvning och analytiska förmåga relativt snabbt har avancerat till topptjänster inom utrikesförvaltningen. Han anställdes vid utrikesministeriet 1973, blev attaché i London 1978 och utrikessekreterare 1980, då han också tjänstgjorde som sekreterare vid den finländsk-sovjetiska tekniskt-vetenskapliga samarbetskommissionen. Lyra utsågs 1983 till ambassadsekreterare i Moskva, dit han återvände som ambassadör 1996-2000. Under mellantiden var han 1990-93 generalkonsul i Petersburg, där han såg det nya Ryssland växa fram. Han var chef för utrikesministeriets politiska avdelning 2000-04 och blev 2005 politisk understatssekreterare och är sedan 2010 Finlands ambassadör i Stockholm. Lyra deltog i beredningen av regeringens redogörelse för Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2004. Han var ordförande för socialdemokratiska studentförbundet 1969 och chefredaktör för Studentbladet 1971.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import