Lönnqvist, Bo

Lönnqvist, Bo Hjalmar (f. 29/9 1941 Esbo), folklivsforskare och samhällsdebattör, fil.dr 1972, bror till Barbara Lönnqvist. Han var 1966-73 arkivarie vid Folkkultursarkivet, 1973-90 forskare vid Finlands Akademi, 1991-92 gästprofessor vid Oslo universitet och 1995-2004 professor i etnologi vid Jyväskylä universitet; gästprofessori i Tyskland 2001, gästprofessor vid Stockholms universitet 2007-.

Lönnqvist är en av Finlands främsta etnologer med vid internationell utblick. I fokus för hans forskning ligger finlandssvenska traditioner, inte minst dräktskicket, men han har också studerat folkliga bruk bl.a. i Sibirien och Rumänien. Han ser folkkulturen ur ett socialantropologiskt perspektiv, där seder och bruk placeras in i ett samhälleligt sammanhang. Ofta ger han sina teman en oväntad belysning, antingen det handlar om herrgårdsliv, kafékultur, leksaker eller hur ett helt tidsskede kan speglas i tidningsannonser. I flera populärt hållna arbeten behandlar han olika skeden i Helsingfors historia. Bland hans böcker märks doktorsavhandlingen Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle (1972), Folkkulturens skepnader (1991), Ting, rum och barn (1992), God jul! (1992, ny omarbetad uppl. 2005), Gamla gårdar i Helsingforstrakten (1995), De andra och det annorlunda (1995) och Bakelser, en studie i lyxens formspråk (1997, övers. t. fi. o. eng.), Kvinnoborgen Högvalla (2000), Gränsfolkets barn: finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv (jte A-M. Åström och Y. Lindqvist) 2001, som fick statens pris för informationsspridning 2002, Maktspel i kläder (2008) samt Herrgårdar och rusthåll i Helsingforstrakten (2009). L. tilldelades på runebersgdagen 2014 det Tollanderska priset av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Lönnqvist har gjort en stor insats i styrelsen för olika institutioner, bl.a. Föreningen Brage, vars folklivssektion återupplivades på hans initiativ 1989 med ett resultat i tidskriften Laboratorium för folk och kultur. Han är även en frän och kontroversiell debattör, kolumnist i Hufvudstadsbladet sedan 1991, som med ironisk skärpa avslöjar planerares och politikers i hans ögon begränsade kultursyn. Lönnqvist har tillägnats festskrifterna Kring tiden: etnologiska och folkloristiska uppsatser (red. A-M. Åström och I. Nordlund) 1991 och An Adventurer in European Ethnology (red. P. Kirjokangas och E. Kiuru) 2001. (Gustaf Widén)


LoennqvistBo3_SB_Toe.jpg

Lönnqvist, Bo. Erhöll statens informationspris 1993 för boken Ting, rum och barn, med motiveringen att verket ger ett kulturantropologiskt perspektiv på barnens lek och under vilka omständigheter barnens kulturskapande sker. Vidare nämns att författaren i verket ger rikliga exempel ur historiska källor och traditionsmaterial. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer), etnologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 07.02.2014
Uppdaterat 15.04.2016