Liuksiala

Liuksiala, egendom vid Roines n. strand 5 km v. om Kangasala kyrkby. Liuksiala är en f.d. kungsgård, som 1577 gavs i förläning åt änkedrottning Karin Månsdotter, 1581 på livstid. Bland senare ägare märks hennes dotter Sigrid Vasa, dennas son Åke Tott, Klas Tott och amiral Lorentz Creutz d.ä.; efter reduktionen 1681 blev egendomen dubbelt berustat säteri och 1689 översteboställe. Den har sedan 1821 gått i arv inom släkten Meurman (flera av släktens medlemmar har tagit namn efter gården). Huvudbyggnaden härstammar från 1804. På den plats där Kangasala första kyrka var belägen finns i dag en privat begravningsplats och ett begravningskapell av natursten. Lantbruksmuseum i parken. Totalareal 556 ha, varav 111 ha åker.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011