Lithander (syskonen),

Lithander, syskonen. Den från Kyro bördige Johan Lithander, kyrkoherde på Dagö och därpå i Noarootsi i Estland, dog 1789. Sex av hans sju barn tog sig därpå till Sverige och fem av dessa vidare till Finland, därifrån släkten härstammade. Endast dottern Charlotte synes ha stannat i Estland, hon publicerade 1811 en komposition i Petersburg. Carl Ludvig Lithander (1773-1843) blev artilleriofficer och verkade först som lärare i bl.a. matematik vid krigsakademien i Karlberg, Sverige. 1814-18 var han pianolärare i London, där flera av hans verk, såsom en pianosonat i C-dur, blev tryckta. Från 1824 var han organist vid S:t Nikolai i Greifswald.

Ernst Gabriel Lithander (1774-1803) var från 1790 musikstipendiat vid Åbo akademi och medverkade som violinist vid Musikaliska sällskapets tillställningar. Från 1793 var han director cantus i Borgå, 1799 även domorganist. Om Gustav Daniel Lithander (f. 1776) vet man endast att han anlände till Åbo 1790. Fredrik Lithander (1777-1823) besökte gymnasiet i Borgå, och var från 1796 verksam i Åbo där han som pianist och körledare tillhörde Musikaliska sällskapet. Där komponerade han 1800 arian Kunde Orphé uti fordna dar (Choraeus), ett vittnesbörd om hans skapande förmåga. Av hans övriga kompositioner vann Ordensvisa för studenter (Franzén) popularitet. 1801 var han ackompanjatör vid Bernhard Crusells konserter i Åbo och Hfrs. Från 1811 var han verksam i S:t Petersburg.

Christophylos Samuel Lithander (1778-1823) studerade i Uppsala och komponerade bl.a. en polonäs för piano; han blev 1809 fiskal vid koppargruvan i Falun. David Wilhelm Lithander (1780-1827) undervisade i pianospel i Åbo, senare i S:t Petersburg. En vals av honom har bevarats. Kompositionerna av bröderna L. representerar den klassicistiska stil som kring 1800 var allmän i Nordeuropa. I finländsk musikhistorieskrivning har bröderna Lithander uppmärksammats, ehuru endast Ernst Gabriel förblev bosatt i Finland. (Fabian Dahlström)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.08.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 03.08.2011 av Import