Lipponen, PaavoLipponen, Paavo Tapio (f. 23/4 1941 Pello), politiker, pol.kand. 1971. L. gjorde en uppmärksammad insats redan inom studentpolitiken på 1960-t., men nådde den politiska toppen senare än många av sina generationskamrater. Han anslöt sig 1964 till socialdemokatiska partiet och tillhörde till en början dess vänsterflygel, men sällade sig sedermera till dem som förespråkade Finlands deltagande i den västeuropeiska integrationsprocessen. L. var partitjänsteman 1967-79 och statsministerns (Mauno Koivistos) sekreterare 1979-82 samt riksdagsman 1983-87. Efter att ha fallit ur riksdagen arbetade L. som journalist och var 1989-91 chef för Utrikespolitiska institutet; invaldes 1991 på nytt i riksdagen, där han satt till 2007. Han hörde till dem som tidigast talade för en finländsk anslutning till EU, blev 1993 partiordförande samt 1995 statsminister. L. ledde 1995-2003 två exceptionellt breda regeringskoalitioner (regnbågsregeringen) efter varandra men nödgades efter det ytterst knappa socialdemokratiska valnederlaget 2003 (Irakaffären) träda tillbaka och accepterade posten som riksdagens talman, som han innehade till 2007. År 2004 var L. kandidat till ordförandeposten för EU-kommissionen, men förlorade mot portugisen José Manuel Barroso. Han har efter sin politiska gärning fungerat som konsult i ekologiska frågor i anslutning till byggandet av naturgasledningen i Finska viken, projekterat av det tysk-ryska bolaget Nord Stream AG. Under sin tid som statsminister var han en av Nordens ledande politiker, bl.a. tack vare sin klara vision om EU:s framtida utveckling och Finlands roll i denna. Avgick som partiordförande 2005. Var kandidat i presidentvalet 2012, men gick inte vidare till andra omgången. (K. Boxberg, P. L., 2004)

Finlands regeringar sedan 1917
LipponenPaavo

Lipponen, Paavo. Är den av landets regeringschefer som har suttit längst på sin post utan avbrott. Foto: Riksdagens kansli.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, finländare, personer (individer), ministrar, statsministrar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.02.2012
Uppdaterat 20.06.2023