Liinamaa, KeijoLiinamaa, Keijo Antero (f. 6/4 1929 Mänttä, d. 28/6 1980 Hfrs), ämbetsman, viceh. 1967. Liinamaa var 1955-58 jurist vid FFC, 1958-65 köpingsdirektör i Mänttä och 1970-79 kanslichef vid arbetskraftsministeriet. Han åtnjöt som riksförlikningsman 1965-70 och från 1979 allmän aktning bland såväl arbetsgivare som arbetstagare. Den första s.k. inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen av 1968 bar hans namn, som därmed är intimt förknippat med den i många avseende unika finländska inkomstpolitiken. Liinamaa gjorde även en avgörande insats för tillkomsten av lagen om företagsdemokrati av 1979. Han var 1970 justitieminister och andre finansminister (soc.dem.), 1971-72 arbetskraftsminister och 1975 statsminister i den tjänstemannaregering som handhade värdskapet för den europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen. (P. Ruohonen, K.L., sovinnon mies, 1981)

Finlands regeringar sedan 1917
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 06.10.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 06.10.2011 av Import