Lemström, Selim

Lemström, Karl Selim (f. 17/11 1838 Ingå, d. 2/10 1904 Hfrs), fysiker, fil.dr 1874. Lemström blev 1869 docent vid universitetet i Helsingfors, skötte från 1872 professuren i fysik och var 1878-1904 ordinarie professor. Han deltog som fysiker i A.E. Nordenskiölds expedition till Spetsbergen 1868 och studerade 1870 i Paris, därifrån han hemförde normalmått för meter och kilogram och förberedde därmed ibruktagandet av metersystemet i Finland. Lemström företog 1870-71 en resa i Finland till ett tjugotal meteorologiska stationer och utförde där kontrollmätningar. Han talade varmt för att Finland skulle delta i det internationella polaråret och var själv ledare för de expeditioner till Sodankylä, Kittilä och Enare 1882-84 som utrustats av Finska vetenskaps-societeten.

Lemström studerade jordmagnetism och luftelektricitet samt uppställde en teori för norrskenet. Den väckte internationell uppmärksamhet, liksom hans studier över nattfrosten och medlen att förebygga frostskador. Till skydd mot frostskador rekommenderade han användning av rök och utvecklade för detta ändamål s.k. frostfacklor. Lemström trodde sig även ha funnit en metod att förbättra växtligheten med hjälp av elektricitet. Bland hans arbeten märks den populära framställningen Om polarljuset eller norrskenet (1868). Se även fysik.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
fysiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011