Lehtonen, Aleksi

Lehtonen, Aleksi Emanuel (f. 21/6 1891 Nystad, d. 27/3 1951 Åbo), ärkebiskop, teol. dr 1923. Lehtonen hade en mångsidig erfarenhet av kyrklig och vetenskaplig verksamhet bakom sig, då han 1934 blev biskop i Tammerfors stift; 1945 utsågs han till ärkebiskop. Han var engagerad i det kristliga ungdomsarbetet och främjade effektivt det mellankyrkliga samarbetet, särskilt med den anglikanska kyrkan. Bland Lehtonens arbeten märks en diger undersökning om de kyrkliga förrättningarna (Kirkon pyhät toimitukset, 1931). Om hans intresse för gudstjänstlivets utveckling vittnar Vesperale (2 bd, 1925). På svenska publicerade L. bl.a. Särdrag i det finska fromhetslivet (1925) och allmänna årsöversikter över Finlands kyrka i svenska kyrkans årsbok (från 1929).
 


LehtonenA.jpg

Lehtonen, Aleksi. Utsågs till ärkebiskop 1945. Han främjade effektivt det mellankyrkliga samarbetet, särskilt med den anglikanska kyrkan. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
ärkebiskopar, finländare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023