Lehto, Olli

Lehto, Olli Erkki (f. 30/5 1925 Hfrs), matematiker, fil.dr 1949, akademiker ( Finlands akademi). Lehto arbetade 1947-62 vid Finska kabelfabriken och var 1953-56 Rolf Nevanlinnas assistent vid Finlands Akademi, 1956-61 biträdande professor i matematik vid Helsingfors universitet samt professor 1961-88; forskarprofessor vid Finlands Akademi 1970-75. Lehto var rektor för Helsingfors universitet 1983-88 och universitetets kansler 1988-93. Han har varit gästprofessor vid ett flertal utländska universitet och verkade 1983-90 som generalsekreterare för den internationella matematikerunionen IMU. Lehto har publicerat undersökningar främst från funktionsteorins område, bl.a. monografin Quasikonforme Abbildungen (jämte K. Virtanen) 1965. Erhöll akademikers titel 1975, fil.dr h.c. vid flera universitet.

LehtoOlli

Lehto, Olli. Utgav 2001 en populärt hållen biografi över sin lärare Rolf Nevanlinna, vars porträtt han tecknade med empati. Foto: Lehtikuva Oy, M. Ulander.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
matematiker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import