Laurell, Victoria

Laurell, Victoria (f. 1/9 1852 Janakkala, d. 7/7 1928 Hfrs), dotter till Axel Adolf Laurell. Hon var en banbrytare för den privata kvinnliga skolbildningen. Laurell blev 1890 föreståndare för fruntimmersskolan Svenska privata läroverket för flickor (senare omdöpt till Laurellska skolan), som 1905 fick dimissionsrätt till universitetet. 1906 köpte Laurell skolbyggnaden på Kyrkogatan 5, och den övergick senare i skolans ägo. Skolans ledning beslöt 1953 att grunda en stiftelse med Laurells namn, som övertog såväl skolan som fastigheten. Victoriastiftelsen har sedan 1977 delat ut stipendier till främst svenskspråkiga unga kvinnor. Laurellska skolan verkade i Hfrs till 1966, då den flyttades till Kyrkslätt och blev samskola.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import