Lantbrukets forskningscentral

Lantbrukets forskningscentral inrättades 1956, men gick organisatoriskt tillbaka till 1898. Lantbrukets forskningscentral sammanslogs 2001 med Lantbruksekonomiska forskningsanstalten, varvid den nuvarande Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi uppstod.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import