lagutskottet

lagutskottet, permanent riksdagsutskott, har till uppgift att behandla ärenden som gäller allmän lag, i praktiken främst frågor i anknytning till familje-, kvarlåtenskaps-, associations-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt samt allmänna domstolar och förvaltnings- och specialdomstolar. Vidare behandlar utskottet frågor som gäller militär rättsvård, fångvård samt tryck- och mötesfrihet. Det består i likhet med övriga permanenta fackutskott av 17 medlemmar och 9 ersättare.
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lagberedning, utskott
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023