Lagus, Jonas

Lagus, Jonas (f. 21/1 1798 Kurikka, d. 24/6 1857 Pyhäjärvi, Uleåborgs l.), präst och väckelseledare. Lagus blev 1817 adjunkt i Vörå och 1828 kaplan i Ylivieska. Där kom han i kontakt med den pietistiska väckelse som hade spritt sig bland allmogen i Kalajokidalen. Lagus fick snart ett stort inflytande som andlig ledare; han samarbetade med Nils Gustaf Malmberg som från 1830 var adjunkt i Kalajoki moderförsamling. Malmberg var en god talare, medan Lagus var känd som en god själasörjare, vilket bl.a. framgår av brev han skrivit till sina vänner.

1836 kom ledarna inom den pietistiska väckelsen i Kalajokidalen i kontakt med den östfinska väckelseledaren Paavo Ruotsalainen, och rörelserna förenades nu under Ruotsalainens ledning. Mellan 1836 och 1838 deltog Lagus i utgivandet av två andliga tidskrifter; Tidningar i andeliga ämnen och Hengellisiä sanomia, som vid sidan av Elias Lönnrots Mehiläinen var vårt lands första finskspråkiga tidskrift. Myndigheterna ogillade väckelserörelsen som var svår att kontrollera och beskyllde pietisterna för att hålla olovliga sammankomster. De ledande personerna inom rörelsen instämdes 1838 till tinget i Kalajoki. Lagus dömdes där till ett halvt års avstängning från sin tjänst. Hans hälsa var redan bruten, då han 1845 utsågs till kaplan i Pyhäjärvi. Efter Lagus död utkom 1860 brevsamlingen Evangelii röst till kallade själar. Hans Brev och skrifter utgavs 1933-35 i två band av Tor Krook. (T. Krook, En österbottnisk väckelsehövding, 1947)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import