Lång, FredrikLång, Fredrik (f. 9/3 1947 Hfrs), författare och filosof, fil.dr 1986. Lång inledde sitt författarskap med en livfull skildring av 1960-talets politiska uppvaknande i romanen Ockupationen (1978), som följdes av thrillern Sabotaget (1983). Sommaren med Sue (1984) innebar hans definitiva genombrott i en högst personlig stil som förenar realism och absurdism. Porträttet av direktör Rask (1986) och För några stockars skull (1998) förstärker intrycket av en allvarlig humorist, som virtuost använder ett folkligt språk för att behandla existentiella frågeställningar. En samlevnadsproblematik av strindbergska mått beskrivs i Kärlek utan nåd (1992) och Den finske mannens sorg (1996), medan Bagges italienska resa (1991) - med handlingen delvis förlagd till renässansens Italien - ger prov på hans förmåga till inlevelse i en gången tids världsbild och en tidlös filosofisk diskussion. Vägen, vandringen och livet (2001) innehåller eleganta essäer om yttre och inre resor. Lång är en av sin generations mest begåvade finlandssvenska prosaister, som envetet går sin egen väg, ofta i protest mot kulturetablissemangets värderingar. (Gustaf Widén)LaangFredrik.jpg

Lång, Fredrik. Hans roman Dick, Docenten och Jane (2009) är en spännande, bitsk och rolig roman om ett äktenskap i upplösning. Foto: Schildts bildarkiv, C. Boucht.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, filosofer, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 18.05.2016