kyrkofullmäktige

kyrkofullmäktige, högsta beslutande organ i en församling, väljs vart fjärde år genom omedelbara, proportionella och hemliga val, vid vilka alla röstberättigade har lika rösträtt. Kyrkofullmäktige infördes i stora församlingar redan 1908, men blev obligatoriska i alla församlingar först 1954.

Valbar till kyrkofullmäktige är en röstberättigad och konfirmerad medlem av församlingen som är känd för kristen övertygelse och som senast den första valdagen fyllt 16 år. Kandidater i kyrkofullmäktigeval uppställs av särskilda valmansföreningar. Vid valet utses kyrkofullmäktige till ett antal av 11-39 ledamöter, beroende på församlingens storlek. Genom ett reglemente eller en instruktion kan kyrkofullmäktige tillkommande beslutanderätt överföras på kyrkorådet, som utses av kyrkofullmäktige, eller på dess sektioner samt på direktioner, dock inte i vissa i kyrkolagen uppräknade ärenden som främst gäller förvaltningen av församlingens egendom.

Där flera församlingar bildar en kyrklig samfällighet med gemensam ekonomi utövas den högsta beslutanderätten av gemensamma kyrkofullmäktige.
 
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kyrkan (institution), kyrkofullmäktige
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.06.2023