Kyrkans ungdom

Kyrkans ungdom, Förbundet K., kyrklig väckelserörelse, gr. 1920 i Borgå. K., som hade sin bakgrund i den väckelse som berörde flera österbottniska församlingar i början av 1900-t., blev 1935 ett stiftsstyrt ungdomsförbund med uppgift att handha ungdomsarbetet inom Borgå stift och flyttade i samband härmed sitt kansli till Hfrs. Förbundet återupprättades 1965 som en fristående väckelseorganisation och fick sin hemort i Jakobstad, numera i Nykarleby. Det är organiserat i kretsar, vilkas gränser sammanfaller med församlingarnas. Under 1980-t. skedde åter ett närmande mellan K. och stiftet. Medlemsantalet i väckelsen är idag (2005) ca 2 000, fördelade på 18 kretsar. Sång- och musikverksamheten intar en framträdande plats inom K., som sedan 1968 årligen arrangerar ett musik- och familjeläger som samlar ett stort antal deltagare. Därtill utger förbundet en tidskrift; fr.o.m. 2003 heter den Kummin. Det bedriver även förlagsverksamhet. (Väckelsearv och framtidstro: K. 70 år, 1990)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import