Kunnas, Wäinö

Kunnas, Wäinö Ilmari (f. 12/4 1896 Viborg, d. 10/2 1929 Hfrs), målare, far till Kirsi Kunnas. Han studerade 1912-17 vid Viborgs konstvänners ritskola och 1920-21 vid Finska konstföreningens ritskola som elev bl.a. till Alvar Cawén. Efter studierna i Viborg verkade han som dekorationsmålare i S:t Petersburg och bedrev också musikstudier under Toivo Kuulas ledning. K. ställde första gången ut i Hfrs 1920. Vid denna tidpunkt stod hans konst ännu Novembergruppens expressionism nära. K:s konstnärsbana kulminerade i mitten av 1920-talet, då han knöt kontakter med den europeiskt orienterade konstnärsgruppen Tulenkantajat, vars modernistiska konstuppfattning hans konst i många avseenden kan anses förverkliga. Tillsammans med sin hustru Sylvi Karlsson, som också var konstnär, bidrog Kunnas till den grafiska utformningen och illustrationerna i tidskriften Tulenkantajat. Han blev det moderna stadslivets skildrare, och samtidigt kom hans psykologiskt djuplodande porträtt av bl.a. samtida författare såsom Katri Vala (1925) och Olavi Paavolainen (1928) att höra till 1920-talets mest betydande.

Kunnas tog starka intryck av den internationella konsten och experimenterade i sitt eget skapande bl.a. med surrealistiska och metafysiska inslag. För en större allmänhet blev han känd först 1928, ett år innan han avled i en febersjukdom, då han deltog i Pro Natura-gruppens utställning i Hfrs. Vid sidan av sitt fria konstnärsskap verkade han som ritare vid olika arkitektbyråer. En minnesutställning över Kunnas hölls i Helsingfors konsthall 1930, och hans 100-årsminne hedrades med en utställning i Tavastehus konstmuseum 1996. (Bengt von Bonsdorff)

KunnasWaeinoe

Kunnas, Wäinö. Låter på målningen Grå dansen (1928) modelldockorna utföra en sällsam "metafysisk" balett; han gjorde flera variationer på temat, utförda i olika färger. Foto: Centralarkivet för bildkonst.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, målare (konstnärer), personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import