Kunnas, Kirsi

Kunnas, Kirsi Marjatta (f. 14/2 1924 Hfrs), översättare och författare. Kunnas debuterade 1947 med diktsamlingen Villiomenapuu som hade modernistiska inslag. I hennes följande publikation Uivat saaret som kom ut 1950 prövade Kunnas språkets gränser och lekte med rytmer så till den grad att dikterna blev kritiserade för att vara för humoristiska. Hon började därefter översätta engelska barnkammarrim (Hanhiemon iloinen lipas 1954) och detta inspirerade henne till att själv börja skriva för barn. Hon är en pionjär inom finsk barnlitteratur, framför allt genom sviten med berättande dikter om fantasifiguren Tiitiäinen, inledd med Tiitiäisen satupuu (1956). Ordglädje och betvingande rytm har gett hennes dikter en särskild plats i hjärtat hos unga läsare. Puut kantavat valoa (1999) är ett urval ur alla hennes samlingar 1947-1986. Hon har också skrivit tv-dramer m.m. samt översatt ett sextiotal vuxen- och barnböcker, bl.a. Krylovs djurfabler och F. Garcia Lorcas diktverk Romancero gitano, till finska. Kunnas är även kritiker och verksam inom olika författarorganisationer. Hon har två gånger tilldelats Topeliuspriset för årets bästa barnbok, 1986 och 1992. Ordförande i Finlands Penklubb 1975-79. Fil.dr h.c. 2000. (Gustaf Widén)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import