Kuhmalahti

Kuhmalahti, f.d. kommun numera församling (gammalt sv. namn Kuhmalax) i Birkaland 40 km ö. om Tfrs, Västra och Inre Finlands region. Areal 169 km2, invånare 1 056 (2009).

I Kuhmalahti uppträder två landskapstyper som vitt skiljer sig från varandra: i v. vid Längelmävesis stränder en välmående odlingsbygd, i ö. vidsträckta skogsmarker med gles bosättning och talrika sjöar, bl.a. den natursköna Vehkajärvi.

Kuhmalahti koloniserades under medeltiden söderifrån, blev kapell under Kangasala 1640 och bildade egen församling 1901; kommunen upprättades 1869. 2011 införlivades Kuhmalahti med grannkommunen Kangasala. Träkyrka från 1846 (E.B. Lohrmann). En annan kyrka finns i Vehkajärvi by (B. Helén). Under kriget 1918 förekom strider i Kuhmalahti. (Längelmäveden seudun historia, 2 bd, 1949-54; E. Ojanen, Kuhmalahden seurakunnan historia, 1992; R. Raitio, Kuhmalahden historia 3, 1996)
Kuhmalahti

Den f.d. kommunen Kuhmalahti och dess sjöar bildar ett bifurkationsområde, där vattnen rinner dels mot Kumo älv, dels Kymmene älv. Karta: Arttu Paarlahti.

KUHMALAH.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
kommuner, ortnamn, plats
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 16.06.2023