Kosonen, Markku

Kosonen, Markku Pekka Olavi (f. 22/1 1945 Söderhamn, Sverige, d. 7/9 2010 Hfrs), inredningsarkitekt, konstnär. Kosonen studerade 1960-61 vid konsthantverksskolan i Punkaharju och 1964-68 vid Konstindustriella läroverket. Han verkade som frilanskonstnär sedan 1975 och blev känd för sina av trä formgivna föremål och som allmän befrämjare av snickarkonsten och användningen av trä i konsthantverket. Bland Kosonens designprodukter i trä finns allt mellan bord och bänkar till finslipade fat, mortlar, askar, dosor och förvaringslådor för disketter i masurbjörk. Kosonen återupptäckte 1998 nävern som konsthantverksmaterial, och hans videkorgar väckte t.ex. uppmärksamhet i Italien 1994. Vid sidan av mindre utnyttjade träslag har Kosonen även använt trädrötter och stubbar i sitt konsthantverk och framträtt som skulptör i trä. Han undervisade 1968-78 vid Konstindustriella läroverket och verkade 1979-85 som planerare vid Yrkesutbildningsstyrelsen. Han var på 1970-talet med om att grunda andelslaget Artisaani för marknadsföring av konsthantverk. Han skrev också böcker om olika trämaterial och konsthantverk. (Bengt von Bonsdorff/red.)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
skulptörer, personer (individer), inredningsarkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 20.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 20.04.2012 av Import