Koskenniemi, Matti

Koskenniemi, Matti (f. 19/12 1908 Iida, Japan, d. 11/12 2001 Hfrs), pedagog, fil.dr 1937, far till Kimmo Koskenniemi. Han var 1944-48 professor i praktisk pedagogik vid Jyväskylä pedagogiska högskola, chef för skolboksavdelningen vid WSOY 1948-51 och professor i pedagogik och didaktik vid Helsingfors universitet 1955-72. Som forskare riktade Koskenniemi sin uppmärksamhet främst på skolan som samhälle och didaktiska frågor samt lärarutbildning. Bland Koskenniemis arbeten märks Soziale Gebilde und Prozesse in der Schulklasse (1936) Kansakoulun opetusoppi (1944), The development of young elementary school teachers (1965) samt Opetuksen teorian perusaineksia (1968, ty. övers. Elemente der Unterrichtstheorie, 1971). Han deltog genom medlemskap i olika beredande organ aktivt i förberedelserna för 1970-talets skolreform. Utgav 1968 kåserisamlingen Vanhan pedagogin pakinoita.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import