Korsimo, Arvo

Korsimo (t. 1934 Forsman), Arvo Ilmari (f. 7/3 1901 Sagu, d. 22/10 1969 Lundo), politiker, kansliråd 1956. Korsimo anställdes 1947 vid agrarförbundets valbyrå och erhöll snart ett betydande inflytande över partiets angelägenheter. Han stärkte som partisekreterare från 1952 partiets organisation och lade om dess politiska strategi för att det bättre skulle kunna konkurrera om väljargunsten med främst folkdemokraterna. Korsimo organiserade även med framgång Urho Kekkonens valkampanj 1956 och lade grunden till den s.k. K-linjen inom partiet. Missnöjet med honom hade dock vuxit sig så starkt att han tvangs avgå från partisekreterarposten 1960; verkade därefter 1961-66 som direktör vid Neste Oy. Andre kommunikationsminister 1959-61. (S. Virkkunen, K., Kekkosen mies, 1976)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 02.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 02.03.2011 av Import