kontraktsprost

kontraktsprost. Kontraktsprost biträder biskopen och domkapitlet i prosteriets förvaltning och övervakar det kyrkliga livet i sitt prosteri. Kontraktsprostens uppgifter är närmare fastslagna i kyrkoordningen. Han eller hon väljs av prosteriets präster bland de ordinarie kyrkoherdarna i prosteriets församlingar. Rapporter till och kontakter med stiftets domkapitel går ofta genom kontraktsprosten. Han eller hon kan av stiftets biskop eller domkapitel förordnas att förrätta visitationer i prosteriets församlingar och att sköta förrättningar inom prosteriet, t.ex. inviga församlingshem och installera kaplaner.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import