Klinge, Matti

Klinge, Matti (f. 31/8 1936 Hfrs), historiker, fil.dr 1969. Klinge var 1960-68 forskare vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (med uppdrag att skriva kårens historia) och 1968-75 forskare vid Finlands Akademi; 1975-2001 innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia vid Helsingfors universitet, sedan han 1970-72 varit gästprofessor vid Sorbonne i Paris. Han har främst ägnat sig åt nyare finländsk idéhistoria och finländsk nationell identitet; bland arbeten märks studentkårshistoriken Studenter och idéer (1969-78), Finlands blåvita färger (1988), en presentation av Finlands nationella symboler i historisk och jämförande belysning, och Östersjövälden (1984), där han anlade ett nytt geografiskt perspektiv på Finlands fornhistoria. Klinge har i många av sina arbeten förnyat uppfattningarna om 1800-talets historia i Finland, i relation till Sverige och särskilt till Ryssland. Hans frågeställningar är präglade av ett internationellt jämförande perspektiv och han vänder sig ofta mot den finsk-nationella historieforskningens paradigm och överbetoning av arkivaliska källor. Hans tolkningar har därför inte alltid fått stå oemotsagda.

Klinge skrev huvuddelen av Helsingfors universitets historia 1640-1990, i tre band (1988-91). Sitt intresse för 1800-talets finländska portalfigurer har han ådagalagt bl.a. i Runebergs två fosterland (1983), Idyll och hot (om Z. Topelius, 2000) och Den politiske Runeberg (2004). Den ytterst produktive och som popularisator samt kulturdebattör framstående Klinge har vidare publicerat bl.a. bandet Kejsartiden i serien Finlands historia (1996) och ett antal essä- samt dagboksvolymer. I volymen Från fem till sju Matti Klinge i Huvudstadsbladet 1993-2007 (2009) ingår kolumner som Klinge ursprungligen skrev för Hufvudstadsbladet. De hanlar ofta om aktualitetet men i dem ingår också ett stort mått av bildningshistoria.

Inom hans rika produktion finns även ett stort antal arbeten som utkommit enbart på finska, men av hans böcker har många översatts, bl.a. introduktionen Blick på Finlands historia till 17 språk.

KlingeMatti

Klinge, Matti. Har bl.a. som essäist understrukit det kontinentaleuropeiska kulturarvets betydelse. Foto: Lehtikuva Oy, M. Ulander.

Klinge.jpg

Klinge, Matti. Författaren har själv illustrerat volymen Från fem till sju Matti Klinge i Hufvudstadsbladet 1993-2007 (2009). Foto: Schildts bildarkiv.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 23.05.2012 av Import